Ortopedyczne iniekcje dostawowe

Iniekcje wykonują lekarze ortopedzi. Pacjent powinien posiadać swój lek.

Ortopedyczne iniekcje dostawowe

Zabieg

Cena

Iniekcja dostawowa (lek pacjenta)

50 zł