O naszych specjalistach

mgr Jolanta Łukasik

 • zatrudniona w poradniach na terenie Łodzi,
 • wieloletnie doświadczenie w pomocy psychologicznej w placówkach łódzkich,
 • poradnictwo wychowawcze, poradnictwo życiowe,
 • doradztwo zawodowe.

mgr Anna Adamiak Tazbir

 • psycholog, biolog, terapeuta indywidualny, rodzinny,
 • psychoonkologia: współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Onkologicznym    Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi,
 • konsultacje i porady w sytuacjach kryzysowych, stanach przewlekłych, uzależnieniach,
 • swoją pracę superwizuje w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.

mgr Katarzyna Bodziacka-Kulik

 • ukończyła roczną Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB w Warszawie, uczestniczy w certyfikacji psychoterapeutycznej prowadzonej w nurcie poznawczo-behawioralnym potwierdzającej kwalifikacje w zakresie prowadzonej praktyki psychoterapeutycznej,
 • uczestniczyła w szeregu szkoleń w zakresu pomocy psychoterapeutycznej w tym: Psychoterapii opartej na Mentalizacji (MBT) certyfikowanej przez Anna Freud Instytut, pomocy psychoonkologicznej certyfikowanej przez Ministerstwo Zdrowia, jak również szereg szkoleń w Polskim Instytucie Ericksonowskim,
 • specjalizuje się w kompleksowych programach poprawy jakości dobrostanu poprzez psychoterapię, treningi Biofeedback, zmianę nawyków na sprzyjające prawidłowej pracy mózgu. Prowadzoną psychoterapię poddaje regularnej superwizji.

Konsultacje

Specjalista

Cena

mgr Jolanta Łukasik

110 zł za godzinę

mgr Anna Adamiak Tazbir

110 zł za godzinę

mgr Katarzyna Bodziacka-Kulik

110 zł za godzinę