Wokół placówki istnieje wiele miejsc parkingowych, co zwłaszcza dla osób chorych ma ogromne znaczenie.
Osobom niepełnosprawnym zapewniamy możliwość wjazdu na teren przychodni (wjazd za bramę) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub zgłoszeniu prośby w recepcji.