W związku z koniecznością wprowadzenia dodatkowych  zabezpieczeń sanitarno-epidemiologicznych każdy pacjent zgłaszający się do laboratorium płaci dodatkowo 10 zł bez względu na ilość badań. Sprawdź godziny pracy laboratorium -> pokaż

HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA (CZAS OCZEKIWANIA) MATERIAŁ CENA
Morfologia z rozmazem (1 d.r.) krew (EDTA) 8,00 zł
Retikulocyty (1 d.r.) krew (EDTA) 4,00 zł
Odczyn Biernackiego (1 d.r.) krew (cytrynian) 3,00 zł
Czas protrombinowy (PT,INR) (1 d.r.) krew (cytrynian) 6,00 zł
Czas kefalinowo-kaolinowy (APTT) (1 d.r.) krew (cytrynian) 6,00 zł
Czas trombinowy (TT) (1 d.r.) krew (cytrynian) 6,00 zł
Fibrynogen (1 d.r.) krew (cytrynian) 9,00 zł
Antytrombina III (1 d.r.) krew (cytrynian) 30,00 zł
D-dimery (1 d.r.) krew (cytrynian) 19,00 zł
Białko C (21 d.r.) krew (cytrynian) 90,00 zł
Białko S (21 d.r.) krew (cytrynian) 75,00 zł
Komórki LE (mikroskop) (3 d.r.) krew (lit*) 10,00 zł
Badanie w kierunku eozynofili (1-2 d.r.) wymaz 15,00 zł

ANALITYKA OGÓLNA

RODZAJ OZNACZENIA (CZAS OCZEKIWANIA) MATERIAŁ CENA
Mocz – badanie ogólne z oceną osadu z analizatora Cobas 611 (1 d.r.) mocz 5,00 zł
Mocz – badanie ogólne (osad oznaczany cytometrią przepływową – Sysmex UF1000) (1 d.r.) mocz 5,00 zł
Mocz – glukoza (1 d.r.) mocz 5,00 zł
Mocz – glukoza, aceton (1 d.r.) mocz 5,00 zł
Mocz – mikroalbuminuria (1 d.r.) mocz 20,00 zł
Mocz – białko Bence-Jonesa (1 d.r.) mocz 8,00 zł
Próba ciążowa – HCG w moczu – ocena ilościowa (1 d.r.) mocz 18,00 zł
Próba Addisa (1 d.r.) mocz 6,00 zł
GFR – Przesączanie kłębuszkowe (1 d.r.) surowica 15,00 zł
Badanie kamieni moczowych (do 21 d.r.) kamień 100,00 zł
Kwasy żółciowe (3 d.r.) surowica 50,00 zł
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) (10-14 d.r.) mocz 30,00 zł
Klirens kreatyniny (1 d.r.) surowica/mocz 15,00 zł
Porfiryny (14 d.r.) mocz 40,00 zł
Koproporfiryny (10-14 d.r.) mocz 50,00 zł
Cynkoprotoporfiryny (10-14 d.r.) surowica 50,00 zł
Badanie płynów z jam ciała (1 d.r.) płyny 25,00 zł
Badanie ogólne płynu stawowego (1 d.r.) płyny 30,00 zł
Kał – badanie ogólne (1 oznaczenie) (1 d.r.) kał 10,00 zł
Kał – badanie w kierunku pasożytów (1 d.r.) kał 10,00 zł
Kał – krew utajona (dieta 3 dni) (1 d.r.) kał 10,00 zł
Kał – krew utajona (bez diety) (1 d.r.) kał 15,00 zł
Kał – lamblie metoda ELISA (3 d.r.) kał 21,00 zł
Wymaz z odbytu w kierunku owsików (1 d.r.) wymaz 13,00 zł

BADANIA HORMONALNE

RODZAJ OZNACZENIA (CZAS OCZEKIWANIA) MATERIAŁ CENA
TSH (1 d. r.) surowica 14,00 zł
fT3 (1 d. r.) surowica 13,00 zł
fT4 (1 d. r.) surowica 13,00 zł
T3 (1 d. r.) surowica 13,00 zł
T4 surowica 13,00 zł
P/p TG (1 d. r.) surowica 23,00 zł
P/p TPO (1 d. r.) surowica 23,00 zł
P/p receptorom TSH (10 d. r.) surowica 50,00 zł
Tyreoglobulina (3 d. r.) surowica 20,00 zł
FSH (1 d. r.) surowica 18,00 zł
LH (1 d. r.) surowica 18,00 zł
Estradiol (1 d. r.) surowica 18,00 zł
Progesteron (1 d. r.) surowica 18,00 zł
Prolaktyna (1 d. r.) surowica 19,00 zł
AMH – hormon anty Mulerowski (14-21 d. r.) surowica 105,00 zł
Inhibina B (14-21 d. r.) surowica 140,00 zł
DHEA – SO4 – siarczan DHEA (5 d. r.) surowica 25,00 zł
DHEA – dehydroepiandrosteron (7-10 d. r.) surowica 30,00 zł
Testosteron (1 d. r.) surowica 28,00 zł
Izooksytocynaza (10-14 d. r.) surowica 35,00 zł
Osksytocynaza (10-14 d. r.) surowica 35,00 zł
Wolny testosteron (10 d. r.) surowica 50,00 zł
Kalcytonina (10 d. r.) surowica 50,00 zł
Homocysteina (1 d. r.) surowica 45,00 zł
Gastryna (14-21 d. r.) surowica 125,00 zł
Witamina D Total (25 OH D) (3-4 d. r.) surowica 100,00 zł
Kortyzol (1-21 d. r.) surowica 35,00 zł
PTH (3 d. r.) surowica 40,00 zł
HGH – hormon wzrostu (7 d. r.) surowica 40,00 zł
Pro-BNP końcowy peptyd natriuretyczny typ B (1 d. r.) surowica 75,00 zł
SHBG (7 d. r.) surowica 30,00 zł
C peptyd (3 d. r.) surowica 42,00 zł
PAPP-A – osoczowe białko ciążowe (15 d. r.) surowica 65,00 zł
ß-HCG (1 d. r.) surowica 21,00 zł
ß-HCG – wolna jednostka (3 d. r.) surowica 75,00 zł
Estriol (3 d. r.) surowica 55,00 zł
Test potrójny – ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w drugim trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS (3 d. r.) surowica 300,00 zł

BADANIA BIOCHEMICZNE

RODZAJ OZNACZENIA (CZAS OCZEKIWANIA) MATERIAŁ CENA
ASPAT – AST (1 d.r.) surowica 4,00 zł
ALAT – ALT (1 d.r.) surowica 4,00 zł
Glukoza (1 d.r.) surowica 4,00 zł
Cholesterol (1 d.r.) surowica 4,00 zł
Cholesterol HDL – metoda bezpośrednia (1 d.r.) surowica 4,00 zł
Trójglicerydy- TG (1 d.r.) surowica 4,00 zł
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG) (1 d.r.) surowica 15,00 zł
Cholestrol LDL- wyliczany z wzoru (1 d.r.) 0,00 zł
Cholesterol LDL-met. bezpośrednia oznaczany gdy Tg >300 (1 d.r.) surowica 12,00 zł
Białko całkowite (1 d.r.) surowica 4,00 zł
Mocznik (1 d.r.) surowica/mocz 4,00 zł
Kreatynina (1 d.r.) surowica/mocz 4,00 zł
Kwas moczowy (1 d.r.) surowica/mocz 4,00 zł
Bilirubina całkowita (1 d.r.) surowica 4,00 zł
Bilirubina pośrednia (1 d.r.) surowica 5,00 zł
Bilirubina bezpośrednia (1 d.r.) surowica 4,00 zł
Elektrolity:

(Sód) (1 d.r.)

(Potas) (1 d.r.)

surowica/mocz 4,00 zł

4,00 zł

Fosfor (1 d.r.) surowica/mocz 6,00 zł
Wapń całkowity (1 d.r.) surowica/mocz 6,00 zł
Wapń zjonizowany (1 d.r.) surowica 15,00 zł
Magnez (1 d.r.) surowica/mocz 6,00 zł
Żelazo (1 d.r.) surowica 8,00 zł
TIBC (1 d.r.) surowica 8,00 zł
UIBC (1 d.r.) surowica 12,00 zł
Chlorki (1 d.r.) surowica 8,00 zł
Lit (1 d.r.) surowica 20,00 zł
Fosfataza alkaliczna (1 d.r.) surowica 5,00 zł
Fosfataza kwaśna (7 d.r.) surowica 6,00 zł
Fosfataza sterczowa (7 d.r.) surowica 10,00 zł
Amylaza (1 d.r.) surowica/mocz 6,00 zł
Lipaza (1 d.r.) surowica 10,00 zł
GGTP (1 d.r.) surowica 6,00 zł
LDH (1 d.r.) surowica 7,00 zł
Kinaza Kreatyninowa – CK (1 d.r.) surowica 8,00 zł
CK-MB (1 d.r.) surowica 18,00 zł
Troponina T (1 d.r.) surowica 30,00 zł
Proteinogram (3-5 d.r.) surowica 14,00 zł
Albumina (1 d.r.) surowica/mocz 12,00 zł
Białko w moczu (1 d.r.) mocz 4,00 zł
Hemoglobina glikowana (1 d.r.) krew/EDTA 25,00 zł
Mukoproteidy (1 d.r.) surowica 9,00 zł
Cholinoesteraza (1 d.r.) surowica 20,00 zł
Ceruloplazmina (1 d.r.) surowica 60,00 zł
Kwas mlekowy (Mleczany) (2 d.r.) osocze/EDTA 45,00 zł

DIAGNOSTYKA INFEKCJI I ZAKAŹNICTWA

RODZAJ OZNACZENIA (CZAS OCZEKIWANIA) MATERIAŁ CENA
HBs- antygen (1 d.r.) surowica 13,00 zł
P/c anty – HBs (1 d.r.) surowica 25,00 zł
P/c anty – HBe (2 d.r.) surowica 50,00 zł
Antygen HBe (2 d.r.) surowica 45,00 zł
P/c anty – HBc IgM (2 d.r.) surowica 45,00 zł
P/c anty – HBc total (2 d.r.) surowica 50,00 zł
P/c anty – HAV IgM (2 d.r.) surowica 70,00 zł
P/c anty – HAV total (2 d.r.) surowica 70,00 zł
HIV Combo – metoda przesiewowa (1 d.r.) surowica 40,00 zł
HIV Western bloot (7 d.r.) surowica 300,00 zł
HCV- test przesiewowy (AHCV) (1 d.r.) surowica 30,00 zł
Helicobacter Pylori IgG- ocena ilościowa (1 d.r.) surowica 20,00 zł
Helicobacter Pylori IgG- ocena jakościowa (1 d.r.) surowica 20,00 zł
Helicobacter Pylori – antygen (3-5 d.r.) kał 70,00 zł
Toksoplasmoza IgG- ilościowo (3 d.r.) surowica 20,00 zł
Toksoplazmoza IgM- ilościowo (1 d.r.) surowica 23,00 zł
Toksoplazmoza IgA – jakościowo (5-7 d.r.) surowica 24,00 zł
Toksoplasmoza- awidność (5-7 d.r.) surowica 65,00 zł
Różyczka IgG- ilościowo (1 d.r.) surowica 20,00 zł
Różyczka IgM- ilościowo (1 d.r.) surowica 25,00 zł
Bordetella Pertusiss IgG – ilościowo met. Elisa (1-3 d.r.) surowica 40,00 zł
Bordetella Pertusiss IgM – ilościowo met. Elisa (1-3 d.r.) surowica 40,00 zł
Mycoplasma Pneumoniae IgA met. IFA jakościowo (3-5 d.r.) surowica 25,00 zł
Mycoplasma Pneumoniae IgA met. IFA ocena miana (3-5 d.r.) surowica 30,00 zł
Mycoplasma Pneumoniae IgG met. ELISA – ilościowo (1-3 d.r.) surowica 25,00 zł
Mycoplasma Pneumoniae IgM met. ELISA – ilościowo (1-3 d.r.) surowica 25,00 zł
Borelia burgdorferii IgA met. IFA- jakościowo (5-7 d.r.) surowica 35,00 zł
Borelia burgdorferii IgA met. IFA- ocena miana (5-7 d.r.) surowica 35,00 zł
Borelia burgdorferii IgG met. ELISA – ilościowo (1-3 d.r.) surowica 35,00 zł
Borelia burgdorferii IgM met. ELISA – ilościowo (1-3 d.r.) surowica 35,00 zł
Borelioza – Western Blood IgM (10-14 d.r.) surowica 200,00 zł
Borelioza – Western Blood IgG (10-14 d.r.) surowica 200,00 zł
Chlamydia Pneumoniae IgA jakościowo (5-7 d.r.) surowica 35,00 zł
Chlamydia Pneumoniae IgG – ilościowo (3-5 d.r.) surowica 40,00 zł
Chlamydia Pneumoniae IgM – ilościowo (3-5 d.r.) surowica 40,00 zł
Chlamydia Trachomatis IgA met. IFA – jakościowo (5-7 d.r.) surowica 35,00 zł
Chlamydia Trachomatis IgA met. IFA – ocena miana (5-7 d.r.) surowica 45,00 zł
Chlamydia Trachomatis IgG met. ELISA – ilościowo (3-5 d.r.) surowica 40,00 zł
Chlamydia Trachomatis IgM met. ELISA – ilościowo (3-5 d.r.) surowica 40,00 zł
Świnka IgG met. IFA – jakościowo (5-7 d.r.) surowica 35,00 zł
Świnka IgG met. IFA – ocena miana (5-7 d.r.) surowica 50,00 zł
Świnka IgM met. IFA – ocena miana (5-7 d.r.) surowica 50,00 zł
Świnka IgM met. IFA – jakościowo (5-7 d.r.) surowica 40,00 zł
CMV IgA met. IFA – ocena miana (5-7 d.r.) surowica 40,00 zł
CMV IgA met. IFA – jakościowo (5-7 d.r.) surowica 35,00 zł
CMV IgM – ilościowo (5-7 d.r.) surowica 40,00 zł
CMV IgG – ilościowo (5-7 d.r.) surowica 40,00 zł
CMV IgG – awidność (14-21 d.r.) surowica 140,00 zł
Pneumocistis Carinii IgM (do 14 d.r.) surowica 70,00 zł
Pneumocistis Carinii IgG (do 14 d.r.) surowica 70,00 zł
Odra IgG – jakościowo (10-14 d.r.) surowica 60,00 zł
Odra IgM – jakościowo (10-14 d.r.) surowica 60,00 zł
Odra IgG met. IFA – ocena miana (10-14 d.r.) surowica 55,00 zł
Varicella Zoster IgG – ocena miana (10-14 d.r.) surowica 45,00 zł
Varicella Zoster IgG – jakościowo (10-14 d.r.) surowica 130,00 zł
Varicella Zoster IgM- jakościowo (10-14 d.r.) surowica 130,00 zł
Haemophilus Influenzae IgG – jakościowo (7-10 d.r.) surowica 50,00 zł
Haemophilus Influenzae IgA – jakościowo (7-10 d.r.) surowica 55,00 zł
Haemophilus Influenzae IgM – jakościowo (7-10 d.r.) surowica 55,00 zł
Herpes Simplex 1 i 2 IgM- jakościowo (7-10 d.r.) surowica 40,00 zł
Herpes Simplex 1 i 2 IgG- jakościowo (7-10 d.r.) surowica 40,00 zł
Herpes Simplex 1 i 2 IgG – ocena miana (7-10 d.r.) surowica 80,00 zł
Herpes Simplex 1 i 2 IgM- ocena miana (7-10 d.r.) surowica 80,00 zł
RSV IgG- ilościowo (10-14 d.r.) surowica 80,00 zł
RSV IgG – jakościowo (10-14 d.r.) surowica 55,00 zł
RSV IgM- jakościowo (10-14 d.r.) surowica 60,00 zł
Adenowirusy IgG- ocena miana (21 d.r.) surowica 80,00 zł
Adenowirusy IgA – jakościowo (21 d.r.) surowica 50,00 zł
Adenowirusy IgG – jakościowo (21 d.r.) surowica 50,00 zł
Adenowirusy IgM- jakościowo (21 d.r.) surowica 50,00 zł
Parwowirusy B19 IgG – jakościowo (7 d.r.) surowica 50,00 zł
Parwowirusy B19 IgM- jakościowo (7 d.r.) surowica 50,00 zł
Kleszczowe zapalenie mózgi IgG – jakościowo (14 d.r.) surowica 60,00 zł
Kleszczowe zapalenie mózgi IgM – jakościowo (14 d.r.) surowica 60,00 zł
EBV IgG- ocena miana (10-14 d.r.) surowica 65,00 zł
EBV IgG – jakościowo (10-14 d.r.) surowica 35,00 zł
EBV IgM- jakościowo (10-14 d.r.) surowica 35,00 zł
EBV IgM – ocena miana (10-14 d.r.) surowica 65,00 zł
Listerioza IgG – jakościowo (7-10 d.r.) surowica 60,00 zł
Listerioza IgM – jakościowo (7-10 d.r.) surowica 60,00 zł
Listerioza IgG – ocena miana (7-10 d.r.) surowica 60,00 zł
Listerioza IgM – ocena miana (7-10 d.r.) surowica 60,00 zł
Brucelloza- test przesiewowy (3-5 d.r.) surowica 75,00 zł
Glista ludzka IgG (14 d.r.) surowica 50,00 zł
Mononukleoza (latex) (1 d.r.) surowica 30,00 zł
P/p Toxocaroza Canis (7 d.r.) surowica 60,00 zł
P/p bąblowiec (21 d.r.) surowica 125,00 zł
P/p włośnica (21 d.r.) surowica 110,00 zł
P/p toxocarozie ocznej (21 d.r.) surowica 110,00 zł

MARKERY NOWOTWOROWE I OSTEOPOROZY

RODZAJ OZNACZENIA (CZAS OCZEKIWANIA) MATERIAŁ CENA
TEST ROMA (5 d.r.) surowica 130,00 zł
HE4 (5 d.r.) surowica 130,00 zł
PSA (1 d.r.) surowica 18,00 zł
PSA wolne (1 d.r.) surowica 40,00 zł
CEA (1 d.r.) surowica 25,00 zł
AFP (1 d.r.) surowica 25,00 zł
CA 125 (1 d.r.) surowica 30,00 zł
CA 15-3 (1 d.r.) surowica 35,00 zł
CA 19-9 (1 d.r.) surowica 35,00 zł
CA 72-4 (21 d.r.) surowica 65,00 zł
Chromogranina A (30 d.r.) krew (EDTA) 100,00 zł
CYFRA 21 – 1 (21 d.r.) surowica 150,00 zł
S100 (21 d.r.) surowica 150,00 zł
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) (14-21 d.r.) surowica 200,00 zł
B-2 mikroglobulina (5 d.r.) surowica/mocz 75,00 zł
Osteokalcyna (10 d.r.) surowica 55,00 zł
Antygen SCC (21 d.r.) surowica 120,00 zł
NSE (10 d.r.) surowica 150,00 zł
TPS (10 d.r.) surowica 140,00 zł
Serum Cross-Laps (marker osteoporozy) (2 d.r.) surowica 60,00 zł
Markergenetyczny HLA B27 (15 d.r.) surowica 150,00 zł
N-Mid osteokalcyna (marker osteoporozy) (2 d.r.) surowica 60,00 zł

SEROLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA (CZAS OCZEKIWANIA) MATERIAŁ CENA
Grupa krwi (AB0, RH, PTA) (3 d.r.) krew pełna / EDTA 30,00 zł
Czynnik RH (3 d.r.) krew pełna / EDTA 20,00 zł
Odczyn Coombsa PTA (3 d.r.) krew pełna / EDTA 10,00 zł
Odczyn Coombsa BTA (3 d.r.) krew pełna / EDTA 10,00 zł
Wpis grupy do krew karty (3 d.r.) 50,00 zł
Dwukrotne oznaczenie grupy krwi i wpis do krew karty
(2 x 3 d.r.)
krew pełna 120,00 zł

BIAŁKA SPECYFICZNE

RODZAJ OZNACZENIA (CZAS OCZEKIWANIA) MATERIAŁ CENA
ASO – ocena ilościowa (1 d.r.) surowica 8,00 zł
Czynnik reumatoidalny (1 d.r.) surowica 8,00 zł
Białko CRP (1 d.r.) surowica 8,00 zł
Odczyn Waalera-Rosego (1 d.r.) surowica 10,00 zł
VDRL (1 d.r.) surowica 8,00 zł
FTA-ABS – IgG lub IgM – jakościowo (14 d.r.) surowica 35,00 zł
FTA-ABS – IgG – ilościowo (14 d.r.) surowica 40,00 zł
TPHA – jakościowo (7 d.r.) surowica 30,00 zł
TPHA – miano (7 d.r.) surowica 35,00 zł
IgA (3 d.r.) surowica 25,00 zł
IgG (3 d.r.) surowica 25,00 zł
IgM (3 d.r.) surowica 25,00 zł
IgE całkowite (1 d.r.) surowica 30,00 zł
Alfa 1- antytrypsyna (10 d.r.) surowica 480,00 zł
C1 inhibitor (10 d.r.) osocze / cytrynian 135,00 zł
C3c (7 d.r.) osocze / cytrynian 55,00 zł
C4 (7 d.r.) osocze / cytrynian 55,00 zł
Immunofiksacja (21 d.r.) surowica 160,00 zł
Łańcuchy lekkie kappa i lambda (14-21 d.r.) surowica 160,00 zł
Immunoelektroforeza (proteinogram) (14-21 d.r.) surowica 150,00 zł

DIAGNOSTYKA ANEMII

RODZAJ OZNACZENIA (CZAS OCZEKIWANIA) MATERIAŁ CENA
Ferrytyna (1 d.r.) surowica 40,00 zł
Kwas foliowy (3 d.r.) surowica 30,00 zł
Witamina B12 (1 d.r.) surowica 30,00 zł
Transferyna (1 d.r.) surowica 20,00 zł

POZIOM LEKÓW I NARKOTYKÓW

RODZAJ OZNACZENIA (CZAS OCZEKIWANIA) MATERIAŁ CENA
Karbamazepina (2 d.r.) surowica 47,00 zł
Fenytoina (15 d.r.) surowica 42,00 zł
Kwas walproinowy (2 d.r.) surowica 57,00 zł
Insulina (1 d.r.) surowica 30,00 zł
Wskaźnik insulinooporności (1 d.r.) surowica 35,00 zł
Morfina (1 d.r.) mocz 30,00 zł
Kokaina (15 d.r.) mocz 105,00 zł
Marihuana (1 d.r.) mocz 30,00 zł
Amfetamina (1 d.r.) mocz 42,00 zł
Benzodiazepina (7 d.r.) mocz 42,00 zł
Barbiturany (1 d.r.) mocz 30,00 zł
Digoksyna (1 d.r.) surowica 30,00 zł
Oznaczenie małego panelu narkotyków (1 d.r.) mocz 70,00 zł
Oznaczenie dużego panelu narkotyków (1 d.r.) mocz 80,00 zł

KATECHOLAMINY

RODZAJ OZNACZENIA (CZAS OCZEKIWANIA) MATERIAŁ CENA
Kwas wanilino migdałowy (10 d.r.) mocz 50,00 zł
Aldosteron (10-14 d.r.) surowica/mocz 50,00 zł
Androstendion (1 d.r.) surowica 55,00 zł
Kwas hipurowy (14 d.r.) mocz 110,00 zł
17 OH progesteron (10-14 d.r.) surowica 60,00 zł
17 OH KS (10-14 d.r.) mocz 75,00 zł

TOKSYKOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA (CZAS OCZEKIWANIA) MATERIAŁ CENA
Miedź (10-14 d.r.) surowica 35,00 zł
Miedź w moczu (10-14 d.r.) mocz 35,00 zł
Poziom fenolu (14-21 d.r.) mocz 80,00 zł
Poziom chromu (21 d.r.) mocz 90,00 zł
Poziom rtęci (21 d.r.) mocz 140,00 zł
Poziom manganu (21 d.r.) mocz 90,00 zł
Ołów (21 d.r.) heparyna litowa/mocz 80,00 zł
Cynk (10-14 d.r.) surowica 70,00 zł
Akohol etylowy (1 d.r.) surowica 39,00 zł
Kadm (15 d.r.) surowica/mocz 156,00 zł
Amoniak (1 d.r.) krew/EDTA 40,00 zł
Methemoglobina * (do 7 d.r.) krew/EDTA 100,00 zł
Hemoglobina tlenkowęglowa * (7 d.r.) krew/EDTA 90,00 zł

BAKTERIOLOGIA

10 zł za każdy antybiogram do poniższych posiewów

RODZAJ OZNACZENIA (CZAS OCZEKIWANIA) MATERIAŁ CENA
Posiew jałowy (1-2 d.r.) mocz, nasienie, plwocina itp. 25,00 zł
Posiew + antybiogram (3 d.r.) mocz, nasienie, plwocina itp. 30,00 zł
Wymaz jałowy (flora saprofityczna) (2 d.r.) gardło, rana, oko, nos itp. 25,00 zł
Wymaz + antybiogram (3 d.r.) gardło, rana, oko, nos itp. 30,00 zł
Posiew krwi i ewentualnie antybiogram (pojemnik na posiew dostępny na telefon w laboratorium) (7 d.r.) krew 60,00 zł
Posiew krwi na beztlenowce – wynik ujemny (7 d.r.) krew 75,00 zł
Posiew krwi na beztlenowce – wynik dodatni + antybiogram (14 d.r.) krew 110,00 zł
Wymaz na beztlenowce- wynik ujemny (14-21 d.r.) 80,00 zł
Wymaz na beztlenowce- wynik dodatni + antybiogram (14-21 d.r.) 110,00 zł
Wymaz z rany na beztlenowce – wynik ujemny (7-10 d.r.) 50,00 zł
Wymaz z rany na beztlenowce – wynik dodatni + antybiogram (7-10 d.r.) 110,00 zł
Clostridium – wynik ujemny (7-10 d.r.) 80,00 zł
Clostridium – wynik dodatni (7-10 d.r.) 110,00 zł
Clostridium – wykrywanie toksyn (1 d.r.) 120,00 zł
Clostridium – wynik dodatni + wykrywanie toksyn (7-10 d.r.) 240,00 zł
Posiew kału lub wymaz z odbytu na: florę ogólną (Pałeczki jelitowe w tym SS) i ewentualnie antybiogram – powyżej 3 roku życia (4 d.r.) 35,00 zł
Posiew kału lub wymaz z odbytu na : florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) i ewentualnie antybiogram – poniżej 3 roku życia (4 d.r.) 50,00 zł
Posiew kału lub wymaz z odbytu na: SS i ewentualnie antybiogram (3-4 d.r.) 30,00 zł
Posiew kału lub wymaz z odbytu na Staphylococcus Aureus wynik ujemny (2 d.r.) 30,00 zł
Posiew kału lub wymaz z odbytu na Staphylococcus Aureus wynik dodatni + antybiogram (4 d.r.) 45,00 zł
Posiew kału na Yersinia i ewentualnie antybiogram (5 d.r.) 50,00 zł
Badanie na obecność grzybów (w kierunku grzybów drożdżopodobnych w tym Candida) – wynik ujemny (7-10 d.r.) 50,00 zł
Mykogram (oznaczenie lekowrażliwości grzybów) – metoda rozcieńczeń (2 d.r.) 50,00 zł
Badanie w kierunku dermatofitów (35 d.r.) zeskrobiny, włosy, paznokcie 100,00 zł
Wymaz – antygen Chlamydia trachomatis (7 d.r.) wymaz z cewki, kanału szyjki, ejakulat 100,00 zł
Wymaz – Gonorrheae (3 d.r.) wymaz z cewki 60,00 zł
Odczyn Widala (7-10 d.r.) surowica 130,00 zł
Badanie kału na nosicielstwo (3x) (7 d.r.) 150,00 zł
Badanie w kierunku rota i adenowirusów (1 d.r.) kał 40,00 zł
Stopień czystości pochwy ( z ocena preparatu w kierunku grzybów drożdżopodobnych) (1 d.r.) 15,00 zł
Cytologia ginekologiczna (7 d.r.) 40,00 zł
Cytologia jednowarstwowa (7 d.r.)
Badanie histopatologiczne (10-14 d.r.) 85,00 zł
Badanie histopatologiczne – stożek (10-14 d.r.) 120,00 zł
Posiew na podłożu Loewensteina + bakterioskopie (w kierunku gruźlicy) (42 d.r.) 90,00 zł
Lekowrażliwości prątka – SM, INH, ETB, RMP (4 leki) (28-31 d.r.) 130,00 zł
Lekowrażliwości prątka – ETA, CS, OFL, CAP (4 leki) (28-31 d.r.) 130,00 zł
Lekowrażliwości prątka – Amikacyna, Biseptol, Davercin, Clofasimina (4 leki) (28-31 d.r.) 130,00 zł
Badanie w kierunku Mycobacterium tyberculosis complex – PCR (do 5 d.r.) 370,00 zł
MGIT – Preparat + Posiew (1-42 d.r.) 200,00 zł
MGIT – Preparat + Posiew + Identyfikacja (1-42 d.r.) 250,00 zł
Duosporal ( za wykonanie) (7 d.r.) ?
Sporal S (za wykonanie) (7 d.r.) ?
Sporal A (za wykonanie) (7 d.r.) ?
Aspergilloza (antygen galaktomannowy) (21 d.r.) surowica 100,00 zł
Candidoza (antygen mannowy) (21 d.r.) surowica 100,00 zł

BADANIA WYKONYWANE METODĄ PCR

RODZAJ OZNACZENIA (CZAS OCZEKIWANIA) MATERIAŁ CENA
Chlamydia trachomatis PCR (3-7 d.r.) wymaz lub mocz 130,00 zł
Chlamydia pneumoniae (3-7 d.r.) wymaz 150,00 zł
Pakiet HPV – 12 (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) (10-14 d.r.) wymaz 200,00 zł
Pakiet HPV – 35 (typy nisko i wysokoonkogenne) (10-14 d.r.) wymaz 350,00 zł
Pakiet HPV – 18 (6, 11, 42, 43, 44, 16, 18, 31, 44, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) PCR (10-14 d.r.) wymaz 200,00 zł
Pakiet HPV – 14 (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) (10-14 d.r.) wymaz 220,00 zł
Pakiet HPV – 2 (6 i 11) (10-14 d.r.) wymaz 180,00 zł
HPV mRNA (10-14 d.r.) wymaz 430,00 zł
Mycoplasma genitalium (15 d.r.) wymaz lub mocz 330,00 zł
Mycoplasma hominis (3-7 d.r.) wymaz lub mocz 200,00 zł
Mycobacterium tuberculosis (3-10 d.r.) plwocina/inne 180,00 zł
Toxoplasma gondii (3-7 d.r.) krew(EDTA), płyn mózgowo-rdzeniowy, inne 180,00 zł
Borelia burgdorferi (3-7 d.r.) krew(EDTA), płyn mózgowo-rdzeniowy, inne 200,00 zł
Listeria sp. (3-7 d.r.) krew (EDTA), wymaz, PMR 200,00 zł
HSV (3-7 d.r.) wymaz, PMR, inne 220,00 zł
Poliomawirusy- jakościowo (3-7 d.r.) mocz, osocze, surowica, inne 220,00 zł
Poliomawirusy- jakościowo + różnicowanie (3-7 d.r.) mocz, osocze, surowica, inne 300,00 zł
Adenowirusy- jakościowo (3-7 d.r.) mocz, osocze, surowica, inne 230,00 zł
HBV- jakościowo (3-7 d.r.) surowica, osocze 180,00 zł
HBV- lekooporność YMDD (3-10 d.r.) surowica, osocze 650,00 zł
HBV- lekooporność ADEFOWIR (3-10 d.r.) surowica, osocze 650,00 zł
HBV genotypowanie (a-h) (3-7 d.r.) surowica, osocze 650,00 zł
HCV- jakościowo (3-7 d.r.) surowica, osocze 180,00 zł
HIV- jakościowo (3-7 d.r.) surowica, osocze 180,00 zł
EBV- jakościowo (3-7 d.r.) krew(EDTA) surowica, osocze 240,00 zł
HBV- ilościowo (3-7 d.r.) surowica, osocze 500,00 zł
HCV- ilościowo (3-7 d.r.) surowica, osocze 480,00 zł
HIV- ilościowo (3-7 d.r.) surowica, osocze 550,00 zł
EBV- ilościowo (3-10 d.r.) krew(EDTA), osocze, surowica 600,00 zł
Parwowirus B19 (3-10 d.r.) krew(EDTA), osocze, surowica 700,00 zł
CMV- ilościowo (3-10 d.r.) krew(EDTA), osocze, surowica 600,00 zł
CMV- jakościowo (3-10 d.r.) krew(EDTA), osocze, surowica 300,00 zł
HLA B27 (21 d.r.) krew (EDTA) – 2 probówki 170,00 zł
HAV-RNA jakościowo (21 d.r.) surowica, osocze 500,00 zł

AUTOIMMUNOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA (CZAS OCZEKIWANIA) MATERIAŁ CENA
Przeciwciała przeciwjądrowe, jąderkowe i cytoplazmatyczne (11 antygenów) ANA – 2(IIF)- AU1 (14 d.r.) surowica 120,00 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1-AU 2 (7 d.r.) surowica 50,00 zł
Przeciwciała przeciwjąderkowe ANA-3 (immunoblot)-AU 3 (10 d.r.) surowica 125,00 zł
Przeciwciała mitochondrialne AMA (IIF) AU 4 (21 d.r.) surowica 65,00 zł
P/p wewnętrznemu czynnikowi Castlea (21-28 d.r.) surowica 125,00 zł
p/p CCP (AUCCP) (2 d.r.) surowica 90,00 zł
Transglutaminaza tkankowa IgA (21 d.r.) surowica 125,00 zł
Transglutaminaza tkankowa IgG (21 d.r.) surowica 125,00 zł
Przeciwciała przeci dsDNA (IIF)- AU 6 (28 d.r.) surowica 50,00 zł
Przeciwciała ANCA (pANCA i cANCA) (IIF) –AU 7 (21 d.r.) surowica 70,00 zł
Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA – AU 8 (21 d.r.) surowica 90,00 zł
Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA – AU 9 (21 d.r.) surowica 90,00 zł
Antykoagulant toczniowy – AU 20 (3-5 d.r.) osocze/ cytrynian 120,00 zł
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim ASMA – AU 21 (21 d.r.) surowica 80,00 zł
Przeciwciała przeciw m. Serca – AU 14 – AHA (21 d.r.) surowica 55,00 zł
Panel wątrobowy (AMA,ANA,ASMA anty LKM )- AU 10 (28 d.r.) surowica 160,00 zł
Przeciwciała przeciw plemnikom – AU23 (10 d.r.) surowica 90,00 zł
Przeciwciała przeciw antygenom jajnika – AU 12 – AOA (10 d.r.) surowica 150,00 zł
Przeciwciała przeciw wysypom trzuskowym (cukrzyca),komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym(ch. Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa )- AU 29 (28 d.r.) surowica 140,00 zł
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska – AU 11- APA (14 d.r.) surowica 115,00 zł
Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga jądra – AU 13 (14 d.r.) surowica 155,00 zł
Przeciwciała przeciw korze nadnerczy – AU 22 (28 d.r.) surowica 110,00 zł
Przeciwciała przeciw cz. Castle’a i k. okładzinowym żołądka – AU 27 (28 d.r.) surowica 110,00 zł
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) AU – 25 (28 d.r.) surowica 100,00 zł
Przeciwciała przeciw edomysium i gliadynie w klasie IgA –AU 15 (28 d.r.) surowica 110,00 zł
Przeciwciała przeciw edomysium i gliadynie w klasie IgG – AU 16 (28 d.r.) surowica 110,00 zł
Przeciwciała gliadynowe IgA – AGA – AU 17 (14 d.r.) surowica 95,00 zł
Przeciwciała gliadynowe IgG – AGA – AU18 (14 d.r.) surowica 95,00 zł
Przeciwciała przeciw retikulinie IgA – AU 19 (28 d.r.) surowica 95,00 zł
Przeciwciała przeciw retikulinie IgG – AU 21 (28 d.r.) surowica 95,00 zł
Przeciwciała pemghigus/pemphigoid – AU 24 (28 d.r.) surowica 140,00 zł
Przeciwciała anty GBM i błonie pęcherzyków płucnych – AU 26 (28 d.r.) surowica 140,00 zł
Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka – APCA – AU 27 (28 d.r.) surowica 120,00 zł
Panel neurologiczny – AU 28 (28 d.r.) surowica 120,00 zł
P/C p.jądrowe anty Jo-1-AU30 (7 d.r.) surowica 120,00 zł
Przeciwciała p-kardiolipinowe IgM (14 d.r.) surowica 110,00 zł
Przeciwciała p-kardiolipinowe IgG (14 d.r.) surowica 110,00 zł
P/p p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF (28 d.r.) surowica 80,00 zł
P/p p.beta-2glikoproteinie I w kl.IgG met.ELISA (21-28 d.r.) surowica 105,00 zł
P/p p.beta-2glikoproteinie I w kl.IgM met.ELISA (21-28 d.r.) surowica 105,00 zł
P/p p.beta-2glikoproteinie I w kl.IgG i IgM met.ELISA (pakiet) (21-28 d.r.) surowica 180,00 zł
P/p p.protrombinie w kl.IgG met.ELISA (21-28 d.r.) surowica 80,00 zł
P/p p.protrombinie w kl.IgM met.ELISA (21-28 d.r.) surowica 80,00 zł
P/p p.protrombinie w kl.IgG i IgM met.ELISA (pakiet) (21-28 d.r.) surowica 140,00 zł
P/p p.fosfatydyloserynie w kl.IgG met.ELISA (21-28 d.r.) surowica 65,00 zł
P/p p.fosfatydyloserynie w kl.IgM met.ELISA (21-28 d.r.) surowica 65,00 zł
P/p p.fosfatydyloserynie w kl.IgG i IgM met.ELISA (pakiet) (21-28 d.r.) surowica 140,00 zł
P/p p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG met.ELISA (21-28 d.r.) surowica 65,00 zł
P/p p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgM met.ELISA (21-28 d.r.) surowica 65,00 zł
P/p p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG i IgM met.ELISA (pakiet) (21-28 d.r.) surowica 100,00 zł
Panele alergologiczne: oddechowy, pokarmowy i mieszany; każdy zawiera zestaw 20 alergenów (7-10 d.r.) surowica 180,00 zł

 

*CZAS OCZEKIWANIA PODANY W DNIACH ROBOCZYCH

 

IgE sp. PANEL POKARMOWY orzech laskowy, orzech ziemny, migdał, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, mąka żytnia, drożdże, ryż, kiwi.
IgE sp. PANEL WZIEWNY Tymotka łąkowa, tymotka wonna, kupkówka pospolita, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, babka lancetowata, dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinnae, kot, pies, koń, penicillium nota tum, cladosporium herbarium, aspergillus fumigatus, alternaria alternata.
IgE sp. PANEL PEDIATRYCZNY WZIEWNY Tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, bylica, mniszek lekarski, babka lancetowata, dermatophagoides farinnae, kot, pies, koń, świnka morska, królik, chomik, penicillium nota tum, cladosporium herbarium, aspergillus fumigatus, alternaria alternata.
IgE sp. PANEL PEDIATRYCZNY trawa mix (tymotka łąkowa/żyto), brzoza, bylica pospolita, dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinnae, kot, pies, koń, cladosporium herbarium, aspergillus fumigatus, alternaria alternata, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, mleko, alfalaktoalbumina, beta-laktoalbumina, kazeina, BSA surowicza albumina wołowa, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko.
IgE sp. PANEL JADY OWADÓW osa, pszczoła
IgE sp. PANEL ATOPOWY Tymotka łąkowa, żyto, brzoza, bylica, kot, pies, koń, dermatophagoides pteronyssinus, rium herbarium, alternaria alternata, białko jaja kurzego.

 

IgE SWOISTE ( szeroki panel alergenów wziewnych i pokarmowych) za każdy alergen surowica 30,00 zł

Alergeny inhalacyjne: Alergeny pokarmowe:
IgE sp. Acarus siro D70 IgE sp. Żyto F5
IgE sp. Lepidogłyphus destructor D71 IgE sp. Ryż F9
IgE sp. Tyrophagus putescentiae D72 IgE sp. Kukurydza F8
IgE sp. Roztocze D. pteronyssinus D1 IgE sp. Soja F14
IgE sp. Roztocze D. farinae D2 IgE sp. Drożdże browarnicze F403
IgE sp. Kurz panel (Bencard) IgE sp. Pomidor F25
IgE sp. Trawy wczesne: kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, życica trwała, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa IgE sp. Marchew F31
IgE sp. Trawy późne: tomka wonna, życica trwała, tymotka łąkowa, trzcina pospolita, żyto, kłosówka wełnista IgE sp. Seler F85
IgE sp. Kupkówka pospolita G3 IgE sp. Ziemniak F35
IgE sp. Kostrzewa łąkowa G4 IgE sp. Groch F12
IgE sp. Tymotka łąkowa G6 IgE sp. Fasola F15
IgE sp. Drzewa – panel: Olsza szara, brzoza brodawkowata, leszczyna,dąb, wierzba IgE sp. Cebula F48
IgE sp. Brzoza brodawkowata IgE sp. Ogórek F244
IgE sp. Wierzba T12 IgE sp. Pietruszka F86
IgE sp. Olcha T2 IgE sp. Wołowina F27
IgE sp. Brzoza T3
IgE sp. Leszczyna pospolita T4 IgE sp. Wieprzowina F26
IgE sp. Chwasty – (W6, W9, W10,W12,W20) IgE sp. Kurczak F83
IgE sp. Komosa biała W10 IgE sp. Baranina F88
IgE sp. Bylica pospolita W6 IgE sp. Indyk F284
IgE sp. Alterneria tenius M6 IgE sp. Owies F7
IgE sp. Babka lancetowata W9 IgE sp. Jabłko F49
IgE sp. Grzyby,-panel pleśni: Alterneria Tenius, Penicillinum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans MP1 IgE sp. Gruszka F974
IgE sp. Candida albicans M5 IgE sp. Truskawka F44
IgE sp. Aspergillus fumigatus M3 IgE sp. Orzech ziemny F13
IgE sp. Penicilium notatum M1 IgE sp. Pomarańcza F33
IgE sp. Pierze (pióra gęsi) E70 IgE sp. Banan F92
IgE sp. Sierść kota E1 IgE sp. Kiwi F84
IgE sp. Sierść psa E2 IgE sp. Czekolada F105
IgE sp. Naskórek królika E82 IgE sp. Musztarda F89
IgE sp. Naskórek chomika E84 IgE sp. Dorsz F3
IgE sp. Naskórek świnki morskiej E6 IgE sp. Tuńczyk F40
IgE sp. Naskórek owcy E81 IgE sp. Orzech laskowy F17
IgE sp. Pióra papużki falistej E78 IgE sp. Orzech pistacjowy F230
IgE sp. Pióra kanarka E201 IgE sp. Orzech włoski F256
IgE sp. Żyto G12 IgE sp. Kawa F221
IgE sp. Topola T14 IgE sp. Koperek F277
IgE sp. CIadosporium herbarum M2 IgE sp. Pieprz F280
IgE sp. Alternaria tenuis M6 IgE sp. Pióra kaczki E86
IgE sp. Wełna nieprzerobiona K21 IgE sp. Mleko krowie F2
IgE sp. Wełna K20 IgE sp. Mleko krowie – alfa – laktoalbumina F76
IgE sp. Sierść konia E3 IgE sp. Kaka F93
IgE sp. Tymotka wonna G1 IgE sp. Glista ludzka P1
IgE sp. Bylica piołun W5 IgE sp. Mleko krowie – beta – laktoglobulina F77
IgE sp. Odchody gołębia E7 IgE sp. Kazeina F78
Alergeny inne: IgE sp. Ser cheddar F81
IgE sp. Chironomus plumosus 173 IgE sp. Żółtko jaja F75
IgE sp. Amoksycylina C204 i C206 IgE sp. Białko jaja F1
IgE sp. Jad osy I3 IgE sp. Całe jajo F245
IgE sp. Jad pszczoły I1 IgE sp. Gluten (gliadyna) F79
IgE sp. Jad osy Vespula I13 IgE sp. Pszenica F4
IgE sp. Karaluch, prusak 16 IgE sp. Jęczmień F6
IgE sp. Komar I71 IgE sp. Gryka F11
IgE sp. Jad szerszenia europejskiego 175
IgE sp. Lateks K82
IgE sp. Odchody gołębia E7

Inne mieszanki:

H3 – Mieszanka kurzu domowego FP2 – Ryby i owoce morza: dorsz, krewetka, łosoś, małż jadalny, tuńczyk
EP1 – Mieszanka naskórków: psa, kota, konia, krowy MP1 – Mieszanka pleśni
EP7 – Mieszanka pierza: kaczka, gęś, kura, indyk WP3 – Mieszanka chwastów
FP5 – Panel dziecięcy: dorsz, białko, jaja, orzech ziemny, mleko krowie, soja, mąka pszenna TP9 – Mieszanka drzew
GP1 – Mieszanka traw wczesnych GP4 – Mieszanka traw późnych

DIAGNOSTYKA INFEKCJI UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO

BADANIE JAKOŚCIOWE (Techniką PCR)

czas oczekiwania na wynik: 3 – 7 dni roboczych

RODZAJ BADANIA(CZAS OCZEKIWANIA) RODZAJ MATERIAŁU DO BADAŃ CENA
HPV 12 genotypowanie (typy wysokoonkogenne: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66) wymaz 140.00 zł
HPV HR (typy wysokoonkogenne: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) wymaz 143.00 zł
HPV 2 (typy niskoonkogenne: 6,11) wymaz 105.00 zł
HPV 14 (HPV 12 + HPV 2) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 oraz 6, 11) wymaz 150.00 zł
HPV 35 (typy wysokoonkogenne: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 oraz typy niskoonkogenne: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 62, 70, 71, 72, 81, 83, 84, 85, 89) wymaz / tkanka 299.00 zł
HPV 49 (typy wysokoonkogenne: 16, 18,31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68; typy niskoonkogenne: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 62, 70, 71, 72, 81, 83, 84, 85, 89 oraz 26, 34, 53, 64, 67, 69, 73, 74, 82, 86, 87, 97, 101, 102, 103, 106, 150, 151) wymaz / tkanka 314.00 zł
HSV typ 1 i 2 – różnicowanie wymaz / płyn mózgowo-rdzeniowy 160.00 zł
Chlamydia trachomatis wymaz / mocz / nasienie 130.00 zł
Ureaplasma species (U. urealyticum/ U. parvum) wymaz / mocz / nasienie 89.00 zł
Mycoplasma genitalium wymaz / mocz / nasienie 116.00 zł
Mycoplasma hominis wymaz / mocz / nasienie 116.00 zł
Neisseria gonorrhoeae – rzeżączka wymaz / mocz 160.00 zł
VagiStatus NOWOŚĆ! wymaz z pochwy na zestaw VagiStatus 310.00 zł

PAKIETY BADAŃ

BADANIE JAKOŚCIOWE (Techniką PCR)

czas oczekiwania na wynik: 5 – 10 dni roboczych

RODZAJ BADANIA RODZAJ MATERIAŁU DO BADAŃ CENA
PAKIET PODWÓJNY I: Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species wymaz / mocz / nasienie 170.00 zł
PAKIET PODWÓJNY II: Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalium wymaz / mocz / nasienie 180.00 zł
PAKIET PODWÓJNY III: Chlamydia trachomatis + Mycoplasma hominis wymaz / mocz / nasienie 165.00 zł
PAKIET PODWÓJNY IV: Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae wymaz / mocz 200.00 zł
PAKIET POTRÓJNY I:
Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species + Mycoplasma genitalium
wymaz / mocz / nasienie 200.00 zł
PAKIET POTRÓJNY II:
Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species + Mycoplasma hominis
wymaz / mocz / nasienie 200.00 zł
PAKIET INFEKCYJNY I:
HPV 12 + HPV 2 + Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species + Mycoplasma genitalium
wymaz 300.00 zł
PAKIET INFEKCYJNY II:
HPV 12 + HPV 2 + Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species + Mycoplasma hominis
wymaz 300.00 zł

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ OGÓLNOUSTROJOWYCH

BADANIE JAKOŚCIOWE (Techniką PCR)

czas oczekiwania na wynik: 3 – 7 dni roboczych

RODZAJ BADANIA RODZAJ MATERIAŁU DO BADAŃ CENA
Adenowirusy (ADV) osocze / mocz / inne 160.00 zł
BKV osocze / mocz / inne 180.00 zł
CMV – cytomegalowirus osocze / mocz 203.00 zł
EBV – wirus Epsteina-Barr osocze / inne 166.00 zł
HHV-6 herpeswirus typu 6 osocze / płyn mózgowo-rdzeniowy / inne 155.00 zł
Parwowirus B19 osocze / inne 200.00 zł
Borrelia burgdorferi krew (EDTA) / płyn mózgowo-rdzeniowy / płyn stawowy 150.00 zł
Toxoplasma gondii krew (EDTA) / płyn mózgowo-rdzeniowy / płyn owodniowy / wody płodowe 140.00 zł

BADANIA ILOŚCIOWE

(Technika RealTime PCR)

czas oczekiwania na wynik: 3 – 10 dni roboczych

RODZAJ BADANIA RODZAJ MATERIAŁU DO BADAŃ CENA
Adenowirusy (ADV) osocze / mocz / inne 250.00 zł
BKV osocze / mocz 220.00 zł
CMV osocze / mocz 450.00 zł
EBV – wirus Epsteina-Barr osocze / inne 450.00 zł
HHV-6 herpeswirus typu 6 osocze / płyn mózgowo-rdzeniowy / inne 250.00 zł
Parwowirus B19 osocze / inne 545.00 zł
JCV osocze / mocz / płyn mózgowo-rdzeniowy 220.00 zł

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSAMI HEPATOTROPOWYMI ORAZ HIV

BADANIE JAKOŚCIOWE (Techniką PCR)

czas oczekiwania na wynik: 3 – 15 dni roboczych

RODZAJ BADANIA RODZAJ MATERIAŁU DO BADAŃ CENA
HBV osocze / surowica 125.00 zł
HBV lekooporność (mutacje w regionie YMDD) osocze / surowica 466.00 zł
HBV lekooporność – entekawir (mutacje w regionie YMDD) osocze / surowica 466.00 zł
HCV osocze / surowica 125.00 zł
HCV – genotypowanie osocze / surowica 300.00 zł
HCV – genotypowanie mutacji NS3 (Y56H, D168V) NOWOŚĆ! surowica 290.00 zł
HCV – genotypowanie mutacji NS5A (Y93H) NOWOŚĆ! surowica 290.00 zł
HIV – Western-blot surowica 200.00 zł
HIV – lekooporność NOWOŚĆ! surowica 1050.00 zł
Polimorfizm genu interleukiny 28B (IL28B) C/T (rs 12979860) wymaz / krew EDTA 370.00 zł
Polimorfizm genu interleukiny 28B (IL28B) T/G (rs 8099917) wymaz / krew EDTA 370.00 zł

BADANIA ILOŚCIOWE

(Techniką RealTime PCR)

czas oczekiwania na wynik: 3 – 10 dni roboczych

RODZAJ BADANIA RODZAJ MATERIAŁU DO BADAŃ CENA
HBV osocze / surowica 365.00 zł
HCV osocze / surowica 379.00 zł
HIV osocze 399.00 zł

PAKIETY BADAŃ

dotyczy badań wykonywanych z tej samej próbki

czas oczekiwania na wynik: 3 – 15 dni roboczych

RODZAJ BADANIA RODZAJ MATERIAŁU DO BADAŃ CENA
Pakiet 1: HBV jakościowo + ilościowo osocze / surowica 445.00 zł
Pakiet 2: HBV jakościowo + lekooporność (mutacje w regionie YMDD) osocze / surowica 445.00 zł
Pakiet 3: HBV jakościowo + lekooporność entekawir (mutacje w regionie YMDD) osocze / surowica 445.00 zł
Pakiet 4: HBV ilościowo + lekooporność (mutacje w regionie YMDD) osocze / surowica 566.00 zł
Pakiet 5: HBV ilościowo + lekooporność entekawir (mutacje w regionie YMDD) osocze / surowica 566.00 zł
Pakiet 6: HCV jakościowo + ilościowo osocze / surowica 466.00 zł
Pakiet 7: HCV jakościowo + genotypowanie osocze / surowica 355.00 zł
Pakiet 8: HCV ilościowo + genotypowanie osocze / surowica 621.00 zł
Pakiet 9: Polimorfizm genu interleukiny 28B (IL28B) C/T (rs 12979860) + T/G (rs 8099917) osocze / surowica 450.00 zł

DIAGNOSTYKA PATOGENÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I POKARMOWEGO

BADANIE JAKOŚCIOWE (Techniką PCR)

czas oczekiwania na wynik: 3 – 7 dni roboczych

RODZAJ BADANIA RODZAJ MATERIAŁU DO BADAŃ CENA
Chlamydia pneumoniae wymaz / BAL (popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe) / inne 99.00 zł
Mycoplasma pneumoniae wymaz / BAL (popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe) / inne 140.00 zł
Listeria monocytogenes krew (EDTA) / wymaz
/ płyn mózgowo-rdzeniowy
145.00 zł
PAKIET ODDECHOWY: Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae wymaz / BAL (popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe) / inne 190.00 zł

DIAGNOSTYKA ALERGII POKARMOWYCH

BADANIE JAKOŚCIOWE (Techniką PCR)

czas oczekiwania na wynik: 15 dni roboczych

RODZAJ BADANIA RODZAJ MATERIAŁU DO BADAŃ CENA
ImuPro Screen – 22 alergeny surowica 250.00 zł
ImuPro Screen+ – 44 alergeny surowica 430.00 zł
ImuPro Basic – 90 alergenów surowica 900.00 zł
ImuPro Complete – 270 alergenów surowica 1700.00 zł
IgE pakiet pediatryczny surowica 165.00
IgE pakiet pokarmowy surowica 150.00 zł
IgE pakiet wziewny surowica 150.00 zł
Celiakia – typowanie HLA DQ2/DQ8 wymaz / krew EDTA 290.00 zł
Nietolerancja laktozy wymaz / krew EDTA 230.00 zł

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ MIKROFLORY JELITOWEJ

BADANIE JAKOŚCIOWE (Techniką PCR)

czas oczekiwania na wynik: 15 dni roboczych

RODZAJ BADANIA RODZAJ MATERIAŁU DO BADAŃ CENA
KyberStatus kał 340.00 zł
KyberMyk kał 150.00 zł
KyberKompakt kał 420.00 zł
KyberKompaktPRO kał 490.00 zł
Pasożyty kał 150.00 zł
KyberKompaktPRO + Pasożyty kał 610.00 zł

Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym informacje umieszczone w części „Cennik”, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego.