audiometira

Audimetria

AUDIOMETRIA TONALNA jest prostą i powszechnie dostępną metodą badania słuchu, służącą do oceny progu słyszenia. Dzięki niej określamy głębokość – w zależności od częstotliwości –  i typ upośledzenia tego zmysłu. I tak w niedosłuchu przewodzeniowym jego przyczyna zlokalizowana jest w obszarze zewnętrznego przewodu słuchowego lub ucha środkowego, przy niedosłuchu odbiorczym zaś dotyczy ślimaka, neuronalnej drogi słuchowej albo nawet ośrodków słuchowych kory mózgowej.

Badanie przeprowadza się w odpowiednio wyciszonym pomieszczeniu lub kabinie audiometrycznej ograniczającej zakłócający wpływ dźwięków zewnętrznych. Wymaga współpracy pacjenta (stąd klasyczną audiometrię wykonuje się od ok. 5 roku życia), który po każdorazowym usłyszeniu dźwięku generowanego z audiometru do specjalnych słuchawek naciska odpowiedni przycisk. Odpowiedzi mierzy się dla poszczególnych częstotliwościach i natężeń dźwięku. Wynik podawany jest w formie krzywych obrazujących próg słyszenia i pozwalających stwierdzić jego patologiczne podniesienie. Dodatkowe testy audiometryczne mogą dostarczyć także informacji na temat zdolności rozróżniania przyrostów natężeń dźwięku, zmęczenia słuchowego, czy poziomu rozumienia mowy.

Wskazaniem do badania jest podejrzenie niedosłuchu o różnej etiologii (starczej, pourazowej, poinfekcyjnej, naczyniowej, nowotworowej) a także kontrola u osób narażonych na ekspozycję hałasu. Przeciwwskazaniem do badania jest brak współpracy pacjenta – posiłkować się wtedy należy obiektywnymi metodami badania narządu słuchu, takimi jak np. BERA (słuchowe potencjały pnia mózgu).

Cennik Audiometria

Rodzaj badania

Cena

Audiometria

30 zł