badania kierowców

Badania kierowców

Badania kierowców przeprowadza się w celu wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych. Obejmują one kandydatów na kierowców jak i osoby posiadające uprawnienia, a które ze wskazań medycznych lub na mocy przepisów ustalających kryteria dopuszczenia do pracy na określonym stanowisku wymagają okresowej kontroli. Zakres badań pozostaje w zależności od wymogów ustawy o transporcie drogowym i kategorii uprawnienia i może obejmować oprócz obligatoryjnego badania przez lekarza uprawnionego do wydania orzeczenia, konsultacji okulistycznej, pomiaru poziomu glukozy we krwi także  perymetrię – ocenę pola widzenia, nyktometrię (kontrola widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej), konsultację neurologiczną, konsultację laryngologiczną z badaniem audiometrycznym, psychotesty, a w przypadku wskazań indywidualnych także inne badania np. EKG.

Cennik badania kierowców

Badanie

Cena

Badanie kierowców kat. A, B

200 zł

Dla kierowców kat . C niezbędna konsultacja okulistyczna
niezbędne orzeczenie uprawnionego psychologa – widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie

200 zł